乐虎国际官方代理

ÍøÕ¾Ê×Ò³ ¹«Ë¾¼ò½é ²úÆ·ÖÐÐÄ ÆóÒµ×ÊÖÊ ÐÂÎÅÖÐÐÄ Ê©¹¤ÏÖ³¡ ÆóÒµÒµ¼¨ ÔÚÏßÁôÑÔ ÁªÏµÎÒÃÇ
²úÆ··ÖÀà ¡¡

̨³µÂ¯

ȼÆø¯

ȼÓͯ

¾®Ê½Â¯

Ïäʽ¯

Éø̼¯

µª»¯Â¯

ÍƸËʽ

ÕÖʽ¯

»Ø»ð¯

ÈÛ»¯Â¯

Ç¥º¸Â¯

Íø´ø¯

ÂÁºÏ½ðÈÈ´¦Àí¯

µç¯Åä¼þ¼°¿ØÖÆϵͳ

ÁªÏµÎÒÃÇ ¡¡

¹«Ë¾Ãû³Æ£º½­ËÕ»ª¶«Â¯ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
Áª ϵ ÈË£ºÀÈý
¹«Ë¾µç»°£º0511-86291977 86672275  
¹«Ë¾´«Õ棺0511-86533678

Òƶ¯µç»°£º13606104809
µç×ÓÓÊÏ䣺hdlyljs@163.com
¹«Ë¾µØÖ·£º½­ËÕÊ¡Õò½­Êе¤Ñô¿ª·¢Çøµ¤ÑÓ·58ºÅ
¹«Ë¾ÍøÖ·£ºhttp://www.dearpup.com

²úÆ·ÖÐÐÄ ¡¡

RCMÍø´øʽÓÐÂí¸¥µç×è¯

  ²úƷ˵Ã÷
¡ô¯ÄÚ¼ÓÈÈζȲ¼ÖúÏÀí¡¢¹¤¼þ´¦Àí¾ùÔÈ¿É¿¿£¬Ê¹ÓùèËáÂÁÏËά¯³Ä¡¢ÄܺĸüµÍ¡£
¡¡¡¡¡ôÍêÉƵÄ×Ô¶¯¿ØÖÆϵͳ£¬°²È«·½±ã£¬¿ÉÅäÉÏÁÏ»ú¡¢ÇåÏ´»ú¡¢»Ø»ð¯×é³É×Ô¶¯Éú²úÏß¡£
ÐͺÅ
¶î¶¨¹¦ÂÊ(KW)
µçÔ´
¶î¶¨Î¶ȣ¨¡æ£©
¹¤×÷³ß´ç£¨mm£©
¼¼ÊõÉú²úÂʹ«½ï/Сʱ
ÏàÊý
µçѹV
Ö±½Ó´ã»ð
Éø̼
̼µª¹²Éø
RCM-12-9
12
3
380
920
700¡Á90¡Á30
20
12
6
RCM-24-9
24
3
380
920
1300¡Á150¡Á50
40
20
12
RCM-45-9
45
3
380
920
2300¡Á220¡Á50
60
30
20
RCM-60-9
60
3
380
920
2400¡Á300¡Á50
100
55
30
RCM-75-9
75
3
380
920
3700¡Á300¡Á50
150
80
50
RCM-90-9
90
3
380
920
4700¡Á300¡Á50
200
110
60
RCM-120-9
120
3
380
920
4700¡Á400¡Á80
250
130
70
RCM-150-9
150
3
380
920
4700¡Á500¡Á80
300
160

乐虎国际官网登陆 © 2012-2014 ½­ËÕ»ª¶«Â¯ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ All Rights Reserved. ¹«Ë¾ÍøÖ·£ºhttp://www.dearpup.com µç×ÓÓÊÏ䣺hdlyljs@163.com ±¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸19059857ºÅ

¹«Ë¾µØÖ·£º½­ËÕÊ¡µ¤Ñôµ¤ÑÓ·58ºÅ ÁªÏµÈË£ºÀÈý 13606104809 ¹«Ë¾µç»°£º0511-86291977 86672275 ¹«Ë¾´«Õ棺0511-86533678

dancomtech.com吉祥体育网页版dancomtech.com